2 oktober 2023
tisdag, 18 november 2014 18:59

NP3 mot börsnotering

Skrivet av 
alt

Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

 

alt

 Rickard Backlund, styrelseordförande NP3 Fastigheter.

 

NP3 Fastigheter AB har nu publicerat ett prospekt om villkoren för att teckna nyemitterade aktier då bolaget ska noteras. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas till den 4 december 2014.

 

 

Totalt ska drygt 6,6 miljoner aktier noteras till en teckningskurs om 30 kr per aktie. Utgångspunkten för teckningskursen har varit att bolagets egna kapital per 30 september 2014 var 31,1 kr per aktie med en intjäningsförmåga om 4,31 kr/aktie.

 

Vid full teckning av de drygt 6,6 miljonerna aktierna kan bolagets styrelse besluta om en Övertilldelningsoption, vilket kommer att innebära att antalet aktier i NP3 ökar till drygt 7,6 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om 15,8 procent av de totalt antalet aktier och röster.

 

Om nyemissionen fulltecknas, inklusive Övertilldelningsoptionen, kommer NP3 tillföras 230 Mkr före emissionskostnader.

 

I en kommentar till prospektet med villkoren för nyemissionen säger vd, Andreas Nelvig:

– NP3 fokuserar på högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige och kännetecknas av god lokalkännedom, affärsmässighet, effektiv organisation och en personlig stil. Vi har sedan starten 2010 skapat en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om drygt 3,2 Mdr kr som utgör en bra bas för effektiv förvaltning och fortsatt expansion. Genom lokal närvaro och god marknadskännedom tar vi en aktiv roll som långsiktig fastighetsägare på utvalda orter. För NP3 är en börsnotering ett naturligt steg i en fortsatt spännande utveckling.

 

Rickard Backlund, styrelseordförande säger i en kommentar:

– NP3 har det som kännetecknar framgångsrika entreprenörsföretag, en liten organisation med korta beslutsvägar och en tydlig affärsidé och strategi. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda ägandet och ge NP3 en bättre tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering förbättrar förutsättningarna att expandera och utvecklas på den norrländska marknaden där vi ser fortsatt intressanta affärsmöjligheter.