1 april 2023
fredag, 21 november 2014 20:02

Fojab arkitekter får stora uppdrag i Göteborg Utvalda

Skrivet av 
alt
Fojab arkitekter ska gestalta stora delar av centrala Göteborg.

 

alt

Magdalena Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA, studiochef på Fojab.

 

Fojab arkitekter har valts ut som arkitekter för Centralenområdet i Göteborg. Uppdraget gäller också gestaltningsprogram för Nils Ericsonplatsen, Kanalgatan och Kanaltorget. Projektet, som är en del av den större Vision Älvstaden, ska präglas av öppenhet och möten – med vattnet, mellan gammalt och nytt, och mellan stadslivet och omlandet runtomkring. Fojabs arbete har nyligen påbörjats och ska pågå till januari 2016 med möjlighet till förlängning.

 

– Det är en gigantisk stadsomvandling som påbörjas i Göteborgs centrum. Det handlar om att förvandla centrala delar som idag präglas av storskaliga trafiklösningar till platser för attraktivt stadsliv. Vi har sedan tidigare ett ramavtal med Göteborgs Stad gällande planarkitekttjänster. Nu har vi valts ut som gestaltande arkitekter med samordningsansvar för stadsutvecklingsprogrammet för hela Centralenområdet, säger landskapsarkitekt Magdalena Hedman, ansvarig för projektet hos Fojab arkitekter.

 

Stadsutvecklingsprogrammet togs fram av Göteborgs Stad i maj 2014. Det har efterhand landat i en planstruktur, ssom bäddar verksamheter om en halv miljon kvm och 2000 nya bostäder. Stora infrastukturprojekt, till ett värde av 30-40 Mdr kr, kommer att genomföras under de närmaste 15-20 åren, och påverka Centralenområdet i positiv riktning. Det viktigaste av dessa är Västlänken som ska leda tågtrafiken i tunnel från Göteborgs C, som idag är en säckstation, ut på andra sidan staden.