4 juni 2023
fredag, 21 november 2014 21:12

Hemfosa köper i Vänersborg och Mölnlycke

Skrivet av 
alt
Största hyresgäst i förvärvet är Fridaskolorna AB i Vänersborg.

 

Hemfosa Fastigheter köper fem samhällsfastigheter i Västsverige till ett underliggande fastighetsvärde av 270 Mkr. Förvärvet omfattar tre fastigheter i Vänersborg samt två fastigheter i Mölnlycke med en uthyrningsbar yta om totalt cirka 23 000 kvm. Största hyresgäst är Fridaskolorna AB, men även Vänersborgs kommun och Kriminalvården. Säljare är Hans Kristian Voldstad och Kjetil Lisland genom bolagen Niklasberg AB och Kullbäckstorp AB. Tillträde sker den 1 december

 

Genom affären stärker Hemfosa sin position ytterligare inom samhällsfastigheter med stabila kassaflöden. Uthyrningsgraden i det fastighetsbeståndet uppgår till cirka 94 procent procent och den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten, beräknat från årsskiftet 2014/2015, uppgår till cirka 11 år.

 

– Vi gör här ytterligare en affär för att stärka vår position inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter – helt i linje med Hemfosas strategi att utveckla ett fastighetsbestånd med stabila och starka kassaflöden. Med förvärvet av fastigheterna i Vänersborg och Mölnlycke ökar vi andelen fastigheter med skolverksamhet, vilket bidrar till att optimera mixen av hyresgäster inom samhällssegmentet, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.