19 maj 2024
onsdag, 10 december 2014 18:08

NREP tar in 3,7 Mdr till Nordic Strategies Fund

Skrivet av 
alt

Rickard S. Dahlberg, CIO och medgrundare av NREP.

 

Nordic Real Estate Partners (NREP) har genomfört den sista stängningen av Nordic Strategies Fund med ett eget kapital på totalt 400 MEUR (jämfört med 325 MEUR som var det ursprungliga målet). Fonden blev övertecknad och investerarbasen består av 18 institutionella investerare från USA och Europa, bland dem flera framstående finansiella institutioner och pensionsfonder tillsammans med NREP Partners och anställda. Lazard Private Fund Advisory Group har varit rådgivare till NREP i samband med lanseringen av fonden.

 

Med Nordic Strategies Fund lägger NREP ihop strategierna för sina tidigare nischade fonder i en enda fond, vilket möjliggör internationella institutioner för att komma åt den nordiska fastighetsmarknaden på ett effektivt sätt. Detta innebär att fonden investerar i moderna logistik-, detaljhandelsfastigheter och bostäder i stora etablerade, växande nordiska städer. I ett pressmeddelande framhåller Mikkel Bülow-Lehnsby vd och medgrundare av NREP, att han är nöjd med det starka intresset från investerarna. Han övertygad att kommer fonden ska kunna fortsätta att leverera stark riskjusterad avkastning.

 

Fonden har en livslängd på åtta år och en investeringskapacitet om drygt 1 miljard euro. I ett samtal med Fasighetsaktien säger Rickard S. Dahlberg, CIO och medgrundare av NREP, att fonden sedan den första stängningen i april tidigare i år genomfört elva förvärv för totalt cirka 500 MEUR, varav 250 MEUR bostäder, 150 MEUR logistik och 100 MEUR handel.

 

– Vi är fortsatt mycket positiva till möjligheterna för våra tre huvudstrategier i Norden, vilket framgår av de inledande transaktionerna för fonden och vår starka investeringspipeline, säger han.

 

Fonden har som mål är att uppnå en internränteavkastning om 18 procent med en årlig utdelning om 5,55 procent på investerat kapital.