19 maj 2024
onsdag, 10 december 2014 18:26

Kauri och Aperion bildar JV med en global SWF

Skrivet av 
alt
Jacob Cronstedt och Rickard Backlund är partners i Aperion Real Estate AB.

 

 

Ett nytt joint venture har bildats av Kauri CAB (KCM) och Apeiron Real Estate AB som har en initial målvolym om 300 MEUR, cirka 2,8 Mdr kr, från en ledande icke-publik Sovereign Wealth Fund.

 

En Sovereign Wealth Fund (SWF) är en statligt ägd investeringsfond som investerar i reala och finansiella tillgångar såsom aktier, obligationer, fastigheter, ädelmetaller, eller i alternativa investeringar såsom private equity-fonder eller hedgefonder. De flesta SWF finansieras av intäkter från råvaruexport eller från valutareserver som innehas av en centralbank.

 

Nu har Kauri CAB (KCM) och Apeiron med sin SFW gjort sitt första förvärv som är en portfölj kallad Zeus, omfattande 1.675 bostäder och 105 kommersiella enheter fördelat på 61 bostadshus i belägna i Berlin och Magdeburg, med en total yta om totalt 120.000 kvm. Köpeskillingen är 130 MEUR, cirka 1,21 Mdr kr. Säljare är ZBI Zentral Boden Immobilien AG i Erlangen.

 

Bakom Aperion (grekiskans Aperion är en term från Aristoteles med betydelsen: ”Utan tidsgräns” eller ”evergreen”) finns Rickard Backlund och Jacob Cronstedt. Rickard Backlund har bland annat ett förflutet som vd för Aberdeen Properties Investors där han resultatrikt förvaltade fastigheter för 30 miljarder euro. Jacob Cronstedt har med framgång arbetat inom investment banking och private equity real estate på bland annat Merrill Lynch och Credit Swiss First Boston.

 

Till skillnad från fondförvaltare, med öppna eller stängda fonder med fasta löptider, kommer Backlund och Cronstedt arbeta som investment managers, vilket innebär att de båda har mandat att själva tillsammans med sin SWF, fritt välja tillfälle för förvärv eller försäljning.

 

Den förvärvade bostadsportföljen består mestadels av byggnader i den populära stilen “Altbau” och är belägna i omtyckta stadsdelar i Berlin (70 procent av portföljen) inklusive City Center, Reinickendorf, Tempelhof, Steglitz och Lichtenberg samt i Magdeburg (30 procent av portföljen).

 

I en kommentar till förvärvet säger Hagen Kahmann, CEO för KCM:

 

– Tyska bostadsfastigheter fortsätter att vara ett attraktivt investeringsalternativ. Vårt nya joint venture mellan Kauri CAB, Apeiron och vår institutionella partner har formerats med en grupp av investerare med starka meriter.

 

Han fortsätter:

– Förvärvet visar att vi inom partnerskapet har en förmåga att effektivt finna objekt och genomföra affärer off-market. Vårt förvärv erbjuder spännande möjligheter till skilda optimeringsalternativ. Berlins bostadsmarknad har ett attraktivt och långsiktigt strukturellt utbud med en obalans av hyresbostäder samtidigt som Berlin är en av de snabbast växande huvudstäderna i Europa.

 

Rickard Backlund och Jacob Cronstedt från Aperion säger i en gemensam kommentar:

 

– Avkastningen på nordeuropeiska bostadsfastigheter medför att detta tillgångsslag allt mer blir attraktivt för investerare och vi ser ett växande antal utmärkta investeringsmöjligheter framöver, särskilt i Tyskland. Med stöd av en stor global statlig fond har vi goda förutsättningar att framgångsrikt kapitalisera detta bolag i framtiden.

 

Rådgivare till KCM och dess joint venture med Aperion och SWF var Strategis AG, Beiten Burkhardt och CT Commerzial Trust Group. Unicredit Bank var förvärvets senior financial partner.