4 juni 2023
torsdag, 11 december 2014 20:31

InfraCitys varumärke ska stärkas

Skrivet av 
alt

Per Nuder tror på InfraCity som ligger i tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Arlanda.

Foto: Adele Edling.

 

alt

Det första Profi grundades bland annat av Anders Lettström och Staffan Olsson. Efter 2004 då nya Profi bildades finns inte Anders Lettström kvar i företaget där Staffan Olsson är vd.

 

alt

Thomas Sipos är vice vd och partner i Profi Fastigheter. Han menar att InfraCity, som Profi har ägt i 20 månader, ska fortsätta att utvecklas med ett starkare varumärke.

 

alt

Jan Andersson har lämnat GE Real Estate för att verka som fastighetsutvecklare på Profi. Här står han framför skisser på förslag till nya bostäder i Lavallhallen i Järla sjö. Stockholm Modecenter ska lämna Lavallhallen i Järla för att flytta till InfraCity Business Center i Upplands Väsby.

 

alt

Arne Månsson var under flera decennier chef för InfraCity. Nu är han vd för Bo i Väsby AB.

 

alt

Östra InfraCity lägger nära E4:an.

 

InfraCity har alltid varit stort och genom åren har centret brottats med stora vakanser. Långt tillbaka, år 1994, var vakansen så hög som 65 procent eftersom InfraCity Business Center var bara en fasad, en Potemkinkuliss. Nu är det annorlunda med stadsdelen InfraCity, omfattande totalt 190.000 kvm lokalyta med lika många kvadratmeter i byggrätter samt totalt 25 hektar mark. Vakansen är cirka 20-30 procent men kommer att minska då Stockholm Modecenter kommer att flytta från Profis Järla sjö till InfraCity och hyra cirka 10.000 kvm. Nyligen blev det klart att det amerikanska bioteknikbolaget BiogenIdec har tecknat avtal om att hyra 1.100 kvm i InfraCity för sitt svenska huvudkontor. Nu har även Byggmax färdigtställt en ny stor anläggning i västra InfraCity.

 

Under torsdagen var det ett event i InfraCity Business Center då Per Nuder, fd politiker och finansminister, numer styrelseproffs, höll ett föredrag.

 

I en intervju med Per Nuder menade han att han tror på InfraCitys framtid. Han sa:

– Nu har vi en osäker ekonomisk miljö. Vi lever i en extrem räntesituation där pengar är nästan gratis samtidigt som vår tillväxt minskar till priset av en hög arbetslöshet. Då man vill göra en investering måste man identifiera de områden där nedgången kommer allra senast. Om vi pratar om Stockholm så finns det en tillväxtkorridor som startar med Hagastaden via Arenastaden över InfraCity bort mot Arlanda. Denna korridor är Nordens snabbast växande tillväxtområde. Här finns en efterfrågan och företag söker sig till de bästa kommunikationslägena i denna korridor.

 

Då jag frågar Per Nuder om nu när politiska klimatet har blivit förändrat efter valet med nya vänsterallianser i både Stockholm och Uppsala. Allianser som nu säger att det ska byggas många fler bostäder och särskilt hyresrätter och studentbostäder. Vad kommer det att betyda?

 

Per Nuder svarade:

– I både Stockholm och Uppsala finns det nu en stor enighet om att det måste byggas fler bostäder i Stockholm och i Uppsala. Då det gäller att göra planprocesserna så korta som det bara går. Det gäller också att bygga bostäder som passar för Stockholm och Uppsala, sett till hela regionens behov. Det betyder att alla kommuner i Stockholms och Uppsala län måste ta sitt ansvar. Bostäderna ska inte byggas bara i de mest överhettade områdena, även om det behöver byggas i dessa områden. Jag är ordförande i Sundbyberg Stadshus AB. Sundbyberg är den snabbast växande kommunen i landet relativt sin storlek, vilket betyder, som ett exempel, att särskilt denna kommun behöver nya bostäder.