2 april 2023
fredag, 12 december 2014 18:45

Fabege säljer stort till FastPartner

Skrivet av 
alt

Nasdaq OMX-huset omfattar totalt 38.000 kvm. 


 

alt

Siemens-huset i Upplands-Väsby omfattar 17.000 kvm.

 

alt

Grönlandet är en fantastisk skapelse med en oval innergård, omgärdat av glas – en riktigt mäktig upplevelse.

 

alt

Lewerentz fastighet har ett utmärkt läge på Adolfs Kyrkogata 8.

 

Fabege har sålt Ladugårdsgärdet 1:48 i Värtahamnen samt Hammarby-Smedby 1:457 och 1:458 i Upplands Väsby till Fast Partner. Dessutom har Fabege själva sålt Grönlandet Södra 13 på Norrmalm i Stockholms city till en privat aktör. Därmed stärker bolaget kassan med nära 2 Mdr kr. Samtliga försäljningar sker i bolag med ett sammantaget underliggande fastighetsvärde om cirka 1.942 Mkr och ger ett sammantaget resultat om 102 Mkr före skatt respektive 271 Mkr efter skatt. I transaktionen med FastPartners förvärv var JLL Tenzing Fabeges rådgivare.

 

– Vi har utnyttjat den goda transaktionsmarknaden och sålt oprioriterade och vakanta fastigheter med gott resultat. Detta skapar förutsättningar för fler värdeskapande projekt, helt i linje med vår affärsmodell, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vice vd samt affärsutvecklingschef på Fabege

 

FastPartners köper fastigheterna i Värtahamnen och i Upplands Väsby för drygt 1,4 Mdr kr. Ladugårdsgärdet omfattar cirka 38.000 kvm uthyrbar yta med största hyresgäst Nasdaq OMX Stockholm, medan Hammarby-Smedby omfattar cirka 17.000 kvm uthyrbar yta med Siemens som hyresgäst. Det sammantagna årliga hyresvärdet uppgår till cirka 120 Mkr. På tillträdet, som sker den 16 december, har fastigheterna en årlig ekonomisk vakans om cirka 12 Mkr.

 

I en kommentar till förvärvet säger Sven-Olof Johansson, vd FastPartner:

– Vår inriktning mot hållbara kassaflöden förstärks genom dessa förvärv. Samtidigt utgör förvärvet av Nasdaqfastigheten också en stor investering för framtiden. Inom några år kommer denna fastighet tillhöra ett dynamiskt område i centrala Stockholm, vilket expanderat kraftigt, med en mix av kontor och bostäder. Med hänsyn till fastighetens dominerande storlek i området, kommer vi nu att engagera sig och aktivt delta i den framtida utvecklingen av den nya spännande stadsdelen.

 

Grönlandet Södra 13 omfattar cirka 8 200 kvm och är idag vakant och köparen kommer att nyttja den för egen verksamhet.

 

I en kommentar kan sägas att Fabege gör strålande affärer, liksom FastPartner. Sedan lyckas Fabege själva sälja den vackra fastigheten Grönlandet Södra 13 på Adolf Fredriks Kyrkogata 8, ritad av Sigurd Lewerentz, till en framtida hyresgäst. Grönlandet är en fantastisk skapelse med en oval innergård, omgärdat av glas – en riktig mäktig upplevelse. I husets mitt finns en spiralformad trappa som leder vidare till de välorganiserade våningsplanen, där ljusflödet från innergården skänker ljus till trappor och korridorer. Takhöjden är genomgående generös och tidstypiskt charmig. Det är inte svårt att förstå att en kapitalstark hyresgäst vill köpa denna fastighet. Tidigare fanns ett intresse från en stor hotelloperatör att förvärva fastigheten. Men hotell fick den K-märkta fastigheten inte bli för Länsstyrelsen.

 

Sigurd Lewerentz vann Byggnadsstyrelsen tävling år 1927 och Grönlandet Södra 13 uppfördes som en kontorsfastighet åt Riksförsäkringsverket. Under senare tid har fastigheten haft Ekonomistyrningsverket och Praktikertjänst som hyresgäster. När huset stod färdigt 1932 konstaterade Lewerentz nöjd att han lyckades hålla sig på öret exakt inom ramen för den av riksdagen beviljade snäva budgeten.