19 maj 2024
söndag, 14 december 2014 16:42

Vision Masthuggskajen

Skrivet av 
alt
Förslag från Tegnestuen Vandkunsten a/s (Danmark).

 

alt

Förslag från BAU-B Arquitectura I Urbanisme SLP (Spanien).

 

alt

Förslag från Tovatt Architechts & Planners AB (Sverige).

 

alt

Förslag från Kanozi Arkitekter AB (Sverige).

 

Den 26-27 november slutredovisade fyra arkitekt-team sina förslag på hur Masthuggskajen kan se ut i framtiden.

 

– Detta är ingen arkitekttävling, utan parallela arkitektuppdrag. Vi kommer att välja en inriktning och även plocka ”godbitar” ur flera förslag, förklarar Åsa Vernersson, projektledare Älvstranden Utveckling. Arkitekt-teamens både visionära och konkreta förslag ska nu bearbetas och bedömas av en bedömningsgrupp, som konsortiet har satt ihop där medlemmarna ifrån Staden och konsortiet ingår.

 

I januari/februari presenteras bedömningsarbetet. Göteborgare och andra intressenter kommer att bjudas in till Älvrummet vid kanaltorget där man visar upp hur man tänker gå vidare med utvecklingen av Masthuggskajen. En utställning kommer också att ske i andra offentliga lokaler i Masthuggskajområdet.

 

Synpunkter och frågor kommer att tas om hand både av Stadsbyggnadskontoret och av Älvstranden Utveckling. Men det är inte förrän i april nästa år som förslag till detaljplan går ut till samråd, d v s då alla formellt och enligt Plan och bygglagen, får lämna in sina synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

 

– Det är viktigt att vi börjar prata med göteborgarna i området och besökande tidigt om den kommande utvecklingen av området. Det finns flera sätt att få igång en dialog på. Öppna workshops, aktiviteter på området före och under byggandet är exempel på några. Dialogarbetet kommer starta redan i början av 2015, säger säger Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret. för att vi ska kunna arbeta in synpunkter redan till samrådsförslaget.

 

Följande arkitektkontor har lämnat förslag: Tegnestuen Vandkunsten a/s (Danmark), Tovatt Architechts & Planners AB (Sverige), Kanozi Arkitekter AB (Sverige) och BAU-B Arquitectura I Urbanisme SLP (Spanien).