2 april 2023
måndag, 15 december 2014 17:13

Undervisningshuset byggs på KTH Campus

Skrivet av 
alt

Undervisningshuset på KTH blir en renodlad byggnad för lärande och undervisning, där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder kan utvecklas. Byggnaden kommer att innehåll flexibla miljöer för alla typer av lärande, allt från den stora hörsalen till grupprum och enskilda studieplatser.

 

Akademiska Hus och KTH bygger nu tillsammans ”Undervisningshuset” i kvarteret Väg och Vatten på KTH Campus i Stockholm. Huset ska framförallt användas av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad och det blir därför ett pedagogiskt verktyg i sig, med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att studenter och besökare på ett konkret sätt kan se hur byggnaden fungerar.

 

En framtidens lärandemiljö måste givetvis också vara hållbar. Akademiska Hus och KTH satsar på att certifiera huset enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån. Byggstart beräknas ske under våren 2015, med inflyttning till hösten 2016.

 

– Den här nya byggnaden kommunicerar tydligt vad KTH är och står för. Den visar att vi är ett nyskapande universitet med teknik och människa i fokus på en och samma gång, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

 

– Projektet är en viktig del i vår strävan att skapa en ledande, levande och hållbar campusmiljö som i sin tur bidrar till utvecklingen av kunskapsregionen och Universitetshuvudstaden Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

 

Husets utsida spelar också en viktig roll för arkitekturen och miljön på KTH Campus, där större delen av byggnaderna är uppförda i tegel från olika tidsepoker. Undervisningshuset kan ses som nästa steg i ”tegelevolutionen”. Byggnaden kommer att ha en tegelfasad men den skiljer sig från en traditionell sådan genom att tegelbitarna har formen av en bäversvans, så kallat bäversvanstegel.