4 juni 2023
tisdag, 16 december 2014 15:20

Nytt Älta centrum med 1.400 bostäder

Skrivet av 
alt

Flygbild från väster över Nya Älta centrum. Bild: White arkitekter


Enligt Nackas översiktsplan ska kommunen utveckla sina lokala centrum. En vision för framtidens Älta, Ännu mera Älta 2025, har tagits fram tillsammans med politiker, boende, föreningar och Wallenstam. I programmet föreslås ett nytt centrum och 1 400 nya bostäder samt en utveckling av den småstadskänsla som dagens Ältabor vill ha mer av. Samtidigt föreslås att den kommersiella delen av befintligt centrum ska flytta till ett nytt läge som gränsar direkt mot stadsgatan Ältavägen.

 

– Målet är att programmet antas under våren och de första detaljplanerna vid årsskiftet 2017/2018 och därefter kan byggstart ske, säger Åsa Dahlgren, kommunens projektledare.

 

Nya Älta centrum har butiker i gatuplan och de övre våningarna består av bostäder. Lokalerna riktar sig utåt där människor befinner sig och skapar på så sätt ett attraktivt, levande och tryggt stadsrum. Nya parker anläggs och gamla rustas upp. Såväl nybyggnad som påbyggnad av befintliga skolor och förskolor föreslås. Den nuvarande centrumbyggnaden fylls delvis med nya verksamheter som service, kultur och idrott.

 

– I första hand koncentrerar vi oss på att bygga hyresrätter men det är viktigt att det även tillskapas bostadsrätter så vi får en stadsdel med blandade upplåtelseformer och levande gatumiljö. Vi vill börja bygga i centrumdelen för att så snabbt som möjligt skapa trevliga mötesplatser och bra förutsättningar för den lokala handeln, säger Mathias Aronsson, vice vd på Wallenstam.