2 april 2023
tisdag, 16 december 2014 17:48

Senectus avtalar om äldreboende på Ekerö

Skrivet av 
alt
Det nya äldreboende i Stenhamra kommer inrymma 64 lägenheter. Bild: Andeas Hill, HHL Arkitekter.

 

alt

Äldreboendet i Stenhamra får en vinterträdgård.

 

alt

Planskiss över den Söderströmska tomten i centrala Stenhamra.

 

Ekerö kommun har tecknat avtal med Senectus AB som genom upphandling tilldelats uppdraget att uppföra det nya Särskilda boendet i Stenhamra.

 

Senectus tillhandahåller, finansierar, förvaltar och ansvarar till alla delar för att det särskilda boendet kommer till stånd utifrån kommunens förutsättningar och behov. Planering och byggande sker i nära samarbete med Ekerö kommun.

– Det är glädjande att vi nu genom avtalstecknandet kan gå vidare mot byggstart av det efterlängtade nya äldreboendet i Stenhamra, vilket vi har planerat för under många år. Det särskilda boendet är utformat på ett sådant sätt att det kan användas flexibelt utifrån de boendes behov, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).

– Arbetet med att uppföra ett nytt särskilt boende har pågått i närmare tio år. Socialnämnden har sedan 2011 haft uppdraget av Kommunfullmäktige att planera och upphandla det nya äldreboendet. Boendet är avsett för personer med omfattande behov av service, omsorg, vård, rehabilitering och hälso- och sjukvårdsinsatser. De boende är företrädesvis personer 65 år och äldre men även yngre personer med olika typer av funktionsnedsättningar och sjukdomar kan förekomma. Också parboende makar där en eller båda har vård- och omsorgsbehov kan komma ifråga. Vissa lägenheter ska också användas för korttids-/växelvård, säger Socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M).

– Vi är mycket glada över det här uppdraget vi har fått av Ekerö kommun. Vi har lagt stor vikt vid att skapa gemensamma lokaler som är trivsamma, kvalitativa och välkomnande. Planlösningens öppna karaktär ger en mycket god överblickbarhet, säger Erik Junzell, vd Senectus AB.

Fakta
Ekerö kommun har sedan en längre tid planerat för ett särskilt boende på Söderströmska tomten i centrala Stenhamra, intill korsningen Uppgårdsvägen och Uppgårds skolväg och kommer att inrymma cirka 64 lägenheter. När det nya boendet i Stenhamra är klart kommer boende på Färingsöhemmet och personal att följa med till det nya. Senectus AB är ett fastighetsföretag verksamt med fastighetsutveckling och -förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet. Företaget har under lång tid ägt och förvaltat vård- och äldreboendefastigheter med en sammanlagd yta om cirka 30 000 kvm.