27 mars 2023
torsdag, 18 december 2014 18:37

Farsta Centrum ska bli stadskärna

Skrivet av 
alt

Stockholms stad och Atrium Ljungberg går vidare med COBE Arkitekters idéer för Farsta Centrum.


Planeringen av Farsta Centrums långsiktiga utveckling har kommit ett steg på väg. Atrium Ljungberg har tillsammans med Stockholms stad valt att gå vidare med COBE Arkitekters förslag på inriktning av området. Förslaget är en del av det övergripande planprogrammet för centrala Farsta och ska nu bearbetas och vidareutvecklas. Programförslaget ställs ut på samråd under våren 2015.

 

– Syftet är att omvandla dagens centrum till en stadskärna, med utökad handel, kontor, bostäder och annat som ska finnas i en stad, säger Karolina Keyzer, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret Stockholms stad.

 

Utifrån stadens beslut att bygga 140.000 nya lägenheter till år 2030 har målet för Farsta satts till 8.000 lägenheter. Viktigt är också att Farstas befintliga kvaliteter – grönområden och närheten till vattnet – förstärks. Dessutom krävs fler förskolor, skolor och annan samhällsservice för att möta den växande befolkningen.

 

Arbetet med Farsta Centrum är en bärande fråga för programmet. Atrium Ljungberg har identifierat ett långsiktigt behov av ytterligare upp till 20.000 kvm yta för handel, cirka 10.000 kvm arbetsplatser och samhällsservice samt 5.000 kvm utbildning och kultur. Till detta kan det finnas utrymme för upp 1.000-1.500 bostäder.

 

– Vi vill fortsätta utveckla Farsta Centrum och vår och Stockholms stads gemensamma ambition är en omvandling från ett förortscentrum med bilinriktning till en attraktiv stadskärna i en promenadstad, säger Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare Atrium Ljungberg.