1 december 2023
fredag, 19 december 2014 13:40

Skanska säljer till Pareto i Göteborg

Skrivet av 
alt

ÅF-Huset i Göteborg om 15.000 kvm får ny ägare.


Skanska säljer kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för 495 Mkr till GBG Office 1 AB, ett bolag bildat av Pareto Project Finance. Fastigheten är belägen i anslutning till E6/E20 i Kallebäck och omfattar cirka 15.000 kvm med ankarhyresgästen ÅF samt Cygate, Sappa, Immunicum och restaurangen AWC. Tomtmarken förvärvades under första kvartalet 2011 och ÅF-Huset färdigställdes under första kvartalet i år.

 

– Vi ser väldigt positivt på försäljningen av ÅF-Huset till Pareto. Fastigheten utgör första etappen av fyra i kvarteret Tändstickan där vi strävar efter att skapa ett trivsamt och modernt blandstadskvarter med bostäder, kontor och butiker, där ett samspel mellan stadens invånare kan ske oavsett tid på dygnet, säger Micko Pettersson, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.

 

Det 16 våningar höga landmärket i stadens södra entré är ytterligare ett led i Skanskas gröna resa. Huset är certifierat på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

 

– Vi är mycket nöjda med affären och ser fram emot fler transaktioner på den svenska marknaden som är strategiskt viktig för oss och våra investerare. Vi söker kontinuerligt efter nya projekt som passar vår modell och som ett led i detta har vi under våren öppnat upp ett lokalt kontor i Stockholm med ambitionen om att göra många fler affärer i Sverige, säger Stefan Gattberg, Pareto Project Finance.