1 april 2023
fredag, 19 december 2014 16:20

Vasakronan säljer till Oscar på Lilla Essingen

Skrivet av 
alt

Den före detta Primushamnen på Lilla Essingen ska totalt rymma runt 600 lägenheter. Byggherrar utöver Oscar Properties är Svenska Bostäder och Wästbygg. Foto: Stockholms stad/stockholmprojekt.blogspot.se


Vasakronan säljer fastigheten Primus 1 och framtida byggrätter motsvarande totalt cirka 42.000 ljus BTA till Oscar Properties för 920 Mkr. Fastigheten Primus 1 är belägen på Lilla Essingen i Stockholm och har en tomtareal om drygt 23.000 kvadratmeter. I samarbete med Stockholm Stad pågår ett detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra bostadsexploatering inom fastigheten. Vasakronan frånträder fastigheterna när detaljplanen vunnit laga kraft.

 

– Efterfrågan på bostadsbyggrätter är hög och genomförande av bostadsprojekt ingår inte i Vasakronans strategi. Därför väljer vi att sälja. Oscar Properties är en etablerad aktör på bostadsmarknaden som har alla förutsättningar att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde på Lilla Essingen, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

I en kommentar säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties:

 

– Kvarteret Primus kompletterar vår projektportfölj väl och tryggar vår försörjning av byggrätter för perioden 2017 och åren därefter. Här får vi möjligt att utveckla ett stort antal unika bostäder i ett område med sjöläge, goda kommunikationer och en ambitiös detaljplan.