25 april 2024
måndag, 22 december 2014 20:56

Sundsvallsbron skapar investeringsboom

Skrivet av 
alt

Det finns ett stort investeringsbehov i Sundsvalls kommun.

 

Inom de närmaste åren har Sundsvalls kommun ett investeringsbehov som ligger på åtskilliga miljarder. Flera andra projekt ligger också i startgroparna och det är viktigt att nu gemensamt skapa de bästa förutsättningarna inför investeringsboomen.

 

– Vi har startat en dialog med näringslivet för att vara väl förberedda, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg på Sundsvalls kommun. Målet är att vi med gemensamma krafter ska utveckla Sundsvall och en julklapp till alla sundsvallsbor är en byggkran med tillförsikt. En hållbar byggkran förstås!

 

Till projekten hör satsningarna vid Norra och Södra Kajen med bland annat flerfamiljshus och bostäder för äldre. Den tidigare E4-sträckningen genom centrala och södra Sundsvall medför också ett flertal ombyggnader och etableringar. Vidare tillkommer järnvägsprojekt och vägprojekt som ingår i statliga investeringar och dessutom finns kommunala projekt som ska upphandlas under våren på närmare 1 miljard kronor.

 

Fakta
20 km ny E4 (motorväg) • 5 trafikplatser • 33 broar, varav Sundsvallsbron är störst och sträcker sig 2 109 meter över Sundsvallsfjärden • Avlastar Sundsvalls centrum med drygt 17 000 fordon per dygn • Kostnad: 4,6 Mdr kr (prisnivå 2012)