2 oktober 2023
fredag, 29 maj 2015 15:34

Lennart Sten tar plats i Bonnier Fastigheters styrelse

Skrivet av 
alt

                                                                                                   

Bonnier Fastigheters nya strategi har tydlig fokus på tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och projektutveckling. Som ett led i att genomföra strategin tar nu även Lennart Sten (bilden) plats i en redan mycket kompetent styrelse bestående av Carl-Johan Bonnier, Pontus Bonnier, Per Uhlén, Jens Engwall och Erik Haegerstrand.

 

Lennart Sten var tidigare chef för GE Capital Real Estate i Europa. Han har även haft ledande befattningar inom GE Capital Real Estate och GE Real Estate i Europa, Norden och Sverige. Tidigare har han varit advokat och affärsjurist bland annat på Baker & McKenzie och Bird & Bird (dåvarande Gedda & Ekdahl Advokatbyrå). Han är också styrelseledamot i bl a CLS Holdings plc, Fastighetsägarna Sverige, Inter Ikea Holding S A och Viktoria Park AB (publ).

 

– Bonnier Fastigheter har under lång tid utvecklats mycket bra och blivit en allt viktigare del av Bonnierkoncernen. Under 2014 beslutade vi om en ny strategiplan där Bonnier Fastigheter vid sidan av mediaverksamheten i Bonnier AB definieras som kärnverksamhet och får ett tydligt fokus på tillväxt. Lennart Sten kommer att ytterligare förstärka styrelsen med ett fördjupat internationellt perspektiv, säger Carl-Johan Bonnier.