8 augusti 2022
torsdag, 17 september 2015 14:06

Sarby Westman får utökat ansvar i Kungsleden

Skrivet av 
alt

                                                                                                         
Kungsledens transaktionschef sedan sju år tillbaka, Ylva Sarby Westman, får utökat ansvar och har utsetts till vice vd och Chief Investment Officer (CIO) i bolaget. Hon kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för Kungsledens transaktionsverksamhet och får dessutom ansvaret för att utveckla företagets organisation, medarbetare och affärsverksamhet.
    

I den nya rollen kommer Ylva Sarby Westman ha det övergripande ansvaret för HR och CSR och därmed ansvara för utvecklingen av Kungsledens human- och strukturkapital samt företagets hållbarhetsarbete. Hon kommer också att ansvara för Kungsledens transaktionsverksamhet och säkerställa att företagets fortsatta expansion genomförs i enlighet med strategin.

 

– Ylva har spelat en viktig roll i framtagandet av Kungsledens nya strategi och den transformation av fastighetsportföljen som har ägt rum under de senaste åren. Nu är det dags att ta nästa steg och med full kraft utveckla vårt human- och strukturkapital för att förverkliga det nya Kungsleden. Ylva har med framgång utvecklat både människor och affärer under sina år på Kungsleden och är väl lämpad för uppdraget, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden
    

– Det ska bli fantastiskt roligt att ta sig an en ny utmaning där jag får en unik möjlighet att utveckla både Kungsledens organisation och affärsverksamhet med maximalt värdeskapande som mål. Jag har ett stort intresse för CSR-frågor och ser det som en framgångsfaktor att dessa frågor genomsyrar hela företaget och utgör en självklar del av vår affärsverksamhet, säger Ylva Sarby Westman.