8 augusti 2022
torsdag, 24 september 2015 15:51

Nya ansikten i Byggvesta

Skrivet av 
alt

                                                                                          
ByggVesta förstärker på flera nyckelpositioner när organisationen förnyas för att möta uppdraget med en årlig leveransvolym om cirka 700 lägenheter de kommande fem åren. Bolagets innovativa koncept har fått genomslag och resulterat i stort förtroende från Sveriges kommuner att utveckla, bygga och förvalta långsiktigt hållbara hyresfastigheter. Dessutom har ByggVestas leveransförmåga stärks genom ett långsiktigt avtal med AFA kring det samägda bolaget Grön Bostad AB.
    

Sedan i våras är Marit Appelgren (bilden överst t v) vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning, som ansvarar för alla förvaltningstjänster inom ByggVesta och Grön Bostad. Hon har under många år arbetat i ledande roller inom Volvo Group Real Estate med ansvar för bland annat förvaltningsfrågor, konceptutveckling samt implementation.
    

Vidare har Sören Lindqvist (överst i mitten) tillträtt som förvaltningschef. Han har lång erfarenhet av bostadsförvaltning och kommer senast från Sigtunahem där han varit förvaltningschef.
    

Efter årsskiftet börjar Jonas Granström (överst t h) som bostadschef med ansvar för att värdesäkra hela leveranskedjan av nya fastigheter. Granström kommer från Scandic Hotels som ansvarig för enheten Technical Services, och har tidigare varit i Skanska-koncernen i olika roller.
    

Tomas Schäfer (nederst t v) har tillträtt som byggproduktionschef med ansvar för produktionsstyrning och eftermarknad. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom byggbranschen och var senast arbetschef hos Peab Bostad.
    

Cecilia Wallin (nederst i mitten) har tillrätt i rollen som affärsutvecklingschef. Hon har närmast varit projektledare inom ByggVesta och har tidigare arbetat på NCC Boende och NCC Housing i olika ledande befattningar och dessförinnan som handläggande arkitekt.
    

Slutligen har Jon Arnell (nederst t h) har tillträtt som inköpschef med ansvar för ByggVestas relationer och upphandling av entreprenörer och leverantörer. Arnell har närmast varit projektledare inom ByggVesta och har tidigare erfarenhet från bostadsbyggande från bland andra EBAB.