27 mars 2023
måndag, 05 oktober 2015 18:07

Helaba öppnar i kontor Stockholm Utvalda

Skrivet av 
alt

Michael Kröger, Head International Real Estate Finance Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Tyskland.

 

Tyska banken Helaba har beslutat att etablera nya representationskontor i Stockholm samt i Istanbul och São Paulo. Genom att utöka sitt kontorsnätverk, vill banken ge ett ökat stöd till sina kunder i sparbankerna samt sina egna nyckelkunder i den internationella verksamheten.

 

Genom att öppna ett representationskontor i Stockholm, planerar Helaba att fortsätta expansionen av verksamheten med lokala och internationella investerare på den attraktiva skandinaviska marknaden för kommersiella fastighetsfinansiering.

 

Helaba har varit aktiv inom trade finance på tillväxtmarknaderna i Brasilien och Turkiet under en lång tid. Med etableringen i Istanbul vill banken stärka sin position inom trade finance för sparbankernas medelstora marknadskunder och Helabas företagskunder. Banken kommer också att fokusera på utlåning och projektfinansverksamheten.

 

Syftet med att etablera ett representationskontor i São Paulo är att stödja kunder på den brasilianska marknaden med produkter och tjänster, främst inom utrikeshandel och företagskrediter.

 

Helaba har sedan tidigare kontor i Frankfurt am Main och Erfurt (HK), filialer i Dusseldorf och Kassel samt representationskontor i Berlin, Stuttgart och München. Internationellt finns Helaba även representerat i Paris, London, New York, Madrid, Moscow och Shanghai. De nya representationskontoren i Stockholm samt i Istanbul och São Paulo, kommer att tas i drift under nästa år.