2 april 2023
måndag, 18 januari 2016 19:17

Deflationshot sänker börsen

Skrivet av 
alt

 

Av Thomas Mattsson, chefredaktör

 

Stabila fastighetsaktier kan vara ett alternativ för den som söker risk i den rådande börsturbulensen. Det gäller särskilt preferensaktier som garanterar högre utdelning än andra aktier. Men även dessa dras i värsta fall med i raset, som redan startat och kan förvärras.

 

Det finns flera skäl till att aktiemarknaden kan fortsätta ner i år. Visserligen har fastighetsaktierna inte gått ner mer än cirka 10 procent på ett år och kan hålla emot bättre än andra aktier om det bär av söderut. I värsta fall inträffar följande scenario:

 

1. Den kinesiska ekonomin försvagas ytterligare med fler nedgångar i valutan (Yuanen). Nu handlas den i 6,80 kronor mot dollarn. Förra året stod den länge i drygt 6 kronor. Det kan i sin tur resultera i global valutaturbulens. I nuläget är kapitalutfödena från Kina stora och konjunkturen pekar nedåt.

 

2. Oljepriset fortsätter att sjunka och leder till förstärkta kriser i oljeberoende ekonomier, som OPEC-länderna, Brasilien och mindre tillväxtländer. Nedgångar i flera råvaror förvärrar läget än mera. Nu handlas ett fat Brentolja under 30 dollar. Priset har gått ned med 40 procent på ett år och med 20 procent bara i år.

 

3. Sjunkande råvarupriser sänker många börsnoterade bolag, vilket spiller över på marknaden för företagsobligationer (corporate bonds). Möjligheten för fastighetsbolag och andra börsbolag att finansiera sig med corporate bonds försämras då avsevärt.

 

4. Om USA:s centralbank (FED Reserve) fortsätter att höja räntan stärks dollarn kraftigt. Det ger i sin tur en uppgång i dollarn, vilket påverkar USA:s ekonomi negativt. Denna trend kan förstärkas av att placerare i orostider söker sig till förhållandevis starka valutor som dollarn.

 

5. Till detta ska läggas att risken för sociala oroligheter, inbördeskrig och terrorism i muslimska oljeländer ökar med det sviktande oljepriset. Detta påverkar ekonomierna i de drabbade länderna och tenderar att öka de kostnaderna för militära insatser i västländer som USA och Storbritannien. Även flyktingkrisen i Europa kostar pengar, som ska tas någonstans.

 

Om den kinesiska regeringen lyckas minska utflödena av kapital från landet och med ränterhöjningar och annat kan stabilisera valutan, förbättras i stället den nuvarande situationen.

 

Om det sammanfaller med signaler på bättre konjunktur i Kina blir sentimentet än mera positivt. Detsamma gäller om USA:s centralbank skulle avstå från tidigare aviserade räntehöjningar i år; FED Reserve har stakat ut fyra höjningar av styrräntan i år.

 

Skulle också den negativa trenden för råvarupriser vända inom kort, kan börsklimatet förbättras högst avsevärt.