2 april 2023
tisdag, 23 februari 2016 16:23

Preferensaktier – guld för fastighetsföretag

Skrivet av 
alt
Thomas Mattsson, chefredaktör Tidningen Fastighetsaktien.

 

Att stämpla upp preferensaktier förbättrar i ett slag nyckeltalen för börsens fastighetsbolag. Pengarna från en sådan emission kommer med i balansräkningen. Belåningsgraden sänks, vilket ger bolaget möjlighet att öka sin belåning.

 

Dessutom saknar preferensaktierna förfallodag till skillnad från olika typer av obligationer. Men preferens innebär enkom förtur till utdelning och inte garanterad utdelning.

 

De alltjämt låga räntorna gör preferensaktier attraktiva för placerarna. Och ägarna till börsbolagen ser dem som ett bra komplement till annan finansiering.

 

Men vill det sig riktigt illa kan ägare till preferensaktier tvingas sälja dem med rabatt till en i förväg fastställd lösenkurs. Företagets ägare gör då en bra affär, eftersom man köper aktier som stigit kraftigt till en lägre inköpskurs.

 

Av Stockholmsbörsens 19 preferensaktier är 12 fastighetsaktier. De är: Balder, Corem, Oscar Properties, Sagax, Tobin Properties, Klövern, Victoria Park, ALM Equity, Akelius Residential, K2A Knaust & Andersson, Prime Living och Amasten Holding.

 

I dessa gäller det att hålla koll på vilken inlösenkurs som är avtalad för preferensaktierna. Ligger aktuell börskurs mycket över inlösenkurs ska man vara försiktig med att köpa preferensaktierna. Det är då frestande för ledningen i företagen att köpa tillbaka aktier.

 

Ägare till preferensaktier har dock förtursrätt till ett visst belopp gentemot ägare av stamaktier om bolaget likvideras. Däremot prioriteras emittenter av obligationer och andra långivare i sådana fall.

 

Skulle den fastställda utdelningen av någon anledning utebli, har ägarna till preferensaktier rätt att tillgodoräkna sig en straffavgift ovanpå det obetalda utdelningsbeloppet. Någon utdelning till stamaktieägare medges inte förrän hela skulden till preferensaktieägarna är reglerad.