25 april 2024
fredag, 22 april 2016 15:57

Jaeger ska leda Tagehus Bad & Fritid

Skrivet av 
alt

                                                                                                                   

Tagehus (en av huvudägarna i Atrium Ljungberg) bildar en underkoncern av dotterbolagen Tagebad och Medley, som tillsammans erbjuder en helhetslösning för landets kommuner rörande utveckling, byggnation, ägande och drift av simhallar. Vd för den nybildade koncernen, som kommer att benämnas Tagehus Bad & Fritid, blir Andreas Jaeger (bilden). Han kommer närmast från rollen som koncerncontroller och ägarrepresentant i Stockholm Stadshus AB.

 

– Koncernbildandet och rekryteringen av Andreas Jaeger stärker vårt erbjudande till kommuner och besökare. Genom att hantera drifts- och fastighetsfrågorna som en helhet tydliggör vi fördelarna, både i termer av ekonomi och folkhälsa, med att lägga helhetsansvaret på en privat aktör, säger Johan Frenckner, adviser Tagehus.

 

Idag driver Medley, som är Sveriges största privatägda operatör av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar, 36 anläggningar i över 20 kommuner runt om i landet, medan Tagebad bland annat byggt och äger Tyresö Aquarena.