25 april 2024
torsdag, 09 juni 2016 15:50

Ikano och Rikshem utvecklar Telestaden

Skrivet av 

 

alt

Ikano och Rikshem vill utveckla 3.000 bostäder i Farsta. Det stora projektets huvudarkitekt är White.

 

På det kontorsområde som Telia nu lämnar i Farsta söder om Stockholm kommer Ikano Bostad och Rikshem att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser. Ikanos och Rikshems vision är att på egen mark utveckla 3.000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. White arkitekter ska tillsammans med byggherrarna skapa den moderna ABC-staden med bostäder, samhällsservice och handel.

 

Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd beslutade tidigare i år att inleda detaljplanearbete för det område i Farsta (Burmanstorp 1) som ägs av Ikano Bostad och Rikshem och som hittills bestått av kontor för Telia. I beslutet ingår även kommunalt anslutande mark. Totalt omfattar planområdet cirka 200.000 kvm, motsvarande cirka 30 fotbollsplaner.

 

Telestaden får ett mycket bra läge nära såväl kommunikationer som handel, grönområden och vatten. Området är en viktig del i Tyngdunkt Farsta, Stockholm stads största exploateringsprojekt för söderort.

 

– Det är en stor tillgång för Farstaborna att området öppnas upp och att Farsta knyts närmare till Drevviken. Det bidrar till ett mer sammanhängande och tillgängligt Farsta, säger Maria Tognolina, projektledare Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

 

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Rikshem och Ikano Bostad att påbörja bostadsproduktion 2018 med första inflyttning 2019. Plansamråd beräknas ske fjärde kvartalet 2016.