19 maj 2024
onsdag, 29 juni 2016 09:19

ALM och Hesselby Slott utvecklar ny hotellenhet

Skrivet av 
alt

Hesselby Slotts huvudbyggnad, med ursprung från 1600-talet, ägdes i huvudsak av släkten Bonde fram till 1931 då Stockholm stad köpte slottet. I november 2009 klubbade Stockholms stads fullmäktige igenom en försäljning av slottet för 50 Mkr, efter en lång förhandling med flera parter. De nya ägarna blev Torbjörn Blomqvist, som äger bland annat Ulfsunda och Åkeshovs slott, tillsammans med artisten Tomas Ledin.

 

ALM Equity och Hesselby Slott ska utveckla befintlig verksamhet med 130 nya hotellägenheter. Nu har ALM Equity tecknat avtal med Hesselby slott om gemensamt ägande om vardera 50 procent för utveckling av hotellbyggrätter vid Hesselby slott i Stockholm. Fastigheten innehåller en byggrätt motsvarande cirka 4.500 kvm LOA och är i dag delvis bebyggd med 26 hotellrum och en bastuanläggning som kommer att rivas och ersättas med 130 moderna hotellenheter, vilka kan användas både för kort eller längre vistelse.

 

Fastigheten är i dag en del av Hesselby Slott, med goda kommunikationer in till centrala Stockholm. På platsen finns idag faciliteter med konferenslokaler, restaurang- och hotellverksamhet.

 

Målsättningen med utvecklingen av fastigheten är att komplettera Slottets hotellrum med hotellägenheter som når nya kundgrupper, passar in i befintlig verksamhet samt möjliggör ett effektivt nyttjande av befintliga faciliteter på Slottet. Ambitionen är att nivån på verksamheten skall kunna ändras och anpassas efter efterfrågan och att Slottet kan erbjuda tjänster och service som exempelvis spa och restaurang som kan vara kommersiellt gångbara året runt. Vakanta hotellägenheter kan hyras ut till Slottets konferensgäster då de inte nyttjas på annat sätt.

 

Tillträde till fastigheten är beräknat till hösten 2016 när fastighetsbildning vunnit laga kraft.