4 juni 2023
måndag, 29 augusti 2016 17:28

Grön Bostad bygger studentbostäder på KTH

Skrivet av 
alt
Nu har byggherren Grön Bostad fått stommen för 103 studentbostäderna rest på KTH i Stockholm.

 

alt

I början av året färdigställde Grön Bostad och ByggVesta 203 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Studentlägenheter på KTH får liknande standard som studentlägenheterna i Norra Djurgårdsstaden. Bilden ovan är en interiör från en studentlägenhet i Norra Djurgårdsstaden.

 

Grön Bostad AB, ägt av AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och ByggVesta AB, förvärvade i mars i år nya projekt i Stockholm, Uppsala och Malmö. Denna projektportfölj omfattade cirka 550 lägenheter, varav drygt 100 var studentlägenheter på KTH.

 

Nu har stommen för de 103 studentbostäderna rests på KTH i Stockholm. Grön Bostad räknar med att studentlägenheter ska stå klara för inflyttning sommaren 2017.

 

Av de drygt 100 studentlägenheterna på KTH är cirka 50 mindre ettor, om 25-29 kvm och cirka 50 kompislägenheter om cirka 40 kvm. Grön Bostads studentbostäder på KTH kommer ha liknande standard som bolagets 203 studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden vilka färdigställdes i början på året.

 

Bygget av studentbostäderna utförs enligt Grön Bostads fastställda policy om energieffektivitet och miljöanpassning.

 

Det var ByggVesta och Utopia Arkitekter som tog fram ett förslag bestående av två byggnader vilka tillsammans med Lantmäteribyggnaderna på KTH skapar en kvartersliknande bebyggelsestruktur. Byggnadernas placering stärker gaturummet mot Drottning Kristinas väg och ett torg placeras i förslagets norra del. Torget bildar en entréplats för de publika lokalerna i bottenvåningen samt utgör en övergång från gatan till den mer privata gården.

 

Projektet består av två byggnader, en högre utskjuten volym mot Drottning Kristinas väg samt en lägre lamell. Placering av lamellhuset bidrar till att skapa en tydligt definierad naturpark mellan studentbostadshusen och en ny, framtida institutionsbyggnad. Naturparken bildar ett stråk mellan Drottning Kristinas väg och Brinellvägen.

 

Totalt har nu Grön Bostad ett bestånd med drygt 2.800 nyproducerade lägenheter.