4 juni 2023
tisdag, 30 augusti 2016 14:06

Stockholm Vatten säljer sitt fd huvudkontor

Skrivet av 
alt

 

Stockholm Vatten flyttade i våras sitt kontor till Carlsbergs (fd Pripps) gamla kontor på Bryggerivägen i Ulvsunda. För Stockholm Vattens driftorganisation har ett nytt kontor byggts på Stallarholmsvägen i Högdalen. Torsgatan 22-26, fd gasverk och fd vattenverk, uppfördes 1903-1906. Gasklockan vid Sabbatsberg var i funktion ända fram till 1953 och den stod kvar till år 1970 då den – under vissa protester – revs för att ge plats åt bostadshus.

 

NAI Svefa har utsetts till rådgivare när kommunägda Stockholm Vatten ska sälja sitt tidigare huvudkontor på Torsgatan i centrala Stockholm.


Fastigheten, Sabbatsberg 24, ritad 1903 av Ferdinand Boberg och Gustav de Frumerie, omfattar drygt 14.000 kvm lokalyta, varav endast 1.200 kvm är uthyrt.

 

Sannolikt kan ytterligare byggrätter skapas på fastighetens innergårdar, samtidigt som det kulturhistoriska värdet behålls.

 

Läget i centrala Stockholm med utsikt mot Klarabergskanalen innebär goda förutsättningar för ett intressant och värdeskapande bostadsprojekt. TM