4 juni 2023
onsdag, 31 augusti 2016 12:12

Botkyrkabyggens första ungdomsbostäder är färdiga

Skrivet av 
alt
Botkyrkabyggens ungdomslägenheter ska dels förmedlas via bolagets egna kö (2/3), dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm (1/3).


Botkyrkabyggens första ungdomsbostäder, som började byggas för ett år sedan, står nu färdigställda och är redo att börja förmedlas. På tre platser runtom i Tumba har bolaget uppfört totalt 74 lägenheter för ungdomar mellan 18 och 25 år. Nybyggena ligger på Hålvägen i Storvreten samt på Tunavägen i Tuna.
    

Lägenheterna består av moduler som byggts i fabrik och sedan monterats på plats. På så sätt, och eftersom de uppförts på mark Botkyrkabyggen redan äger, kan kostnaderna hållas nere och därmed även hyrorna. Trots det är standarden lika hög som i ”vanliga” lägenheter. Inflytt för lägenheterna i Storvreten kommer att bli under oktober/november och i Tuna senare under vintern. Alla lägenheterna har 1,5 rum på en yta av 32 kvm. Kontraktet är på max fyra år och hyresgästerna behåller sina köpoäng under boendetiden.
    

Två tredjedelar av de 74 färdiga lägenheterna kommer att erbjudas till ungdomar i Botkyrka kommun via Botkyrkabyggens egen kö. Den resterande tredjedelen kommer gå till Bostadsförmedlingen i Stockholm där alla kan söka. Ungdomsbostäderna kommer delas upp så att lika många lägenheter erbjuds till varje ålderskategori. Det för att det ska bli en jämn och rättvis åldersfördelning bland bostäderna.
    

Totalentreprenör för projektet har varit Lövdalens bygg AB. Modulerna levererades av Moelven.