4 juni 2023
torsdag, 01 september 2016 11:35

750 nya bostäder till ny stadsdel vid Skanstull

Skrivet av 
alt
Det trista ytorna under de två Skanstullsbroarna ska bli en ny stadsdel.

 

Stockholms stad föreslår en helt ny stadsdel under broarna vid Södra Skanstull. Här planeras cirka 750 nya bostäder och cirka 100.000 kvm lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen stärker kopplingarna mellan Södermalm och närförort. Den 1 september–27 oktober 2016 är det samråd om förslaget. 

 

– Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation, säger Ewa Wåhlin, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

 

Utredningar om Södra Skanstull har pågått under flera år. Projektet syftar framför allt till att skapa möjlighet för fler bostäder och verksamheter, men är också en viktig del i arbetet med att koppla ihop Södermalm med övriga Söderstaden – det vill säga Gullmarsplan och Slakthusområdet.

 

– Vi vill skapa en levande och varierad stadsdel med bostäder, verksamheter, butiker, kultur och idrott. Det ska bli enklare, tryggare och mer attraktivt att ta sig mellan de olika områdena, betonar Ewa Wåhlin.

 

Utvecklingen av Södra Skanstull påverkar inte bara de närboende. Verksamheter, som finns där i dag (till exempel Eriksdalsbadet), har besökare från hela Stockholm, många människor arbetar i området och många Söderbor använder parkerna och strandpromenaden på fritiden.

 

Ewa Wåhlin fortsätter:

– En viktig del av programförslaget är utveckling av strandpromenaden, där planerar vi två nya parker vid vattnet. Och det kommer att bli smidigare att promenera längs vattnet hela vägen, säger Ewa Wåhlin.

 

Programförslaget i korthet

1. Cirka 750 bostäder.

2. Lokaler för kontor, butiker, hotell, kultur, restauranger med mera.

3. Flera nya torg och små gröna ytor.

4. Utvecklad strandpromenad och två nya parker vid vattnet. 

5. Gång- och cykelvägar som gör det lättare att ta sig till olika delar av området.

6. Förbättrad kollektivtrafik: busstrafik, framtida båthållplats samt genväg till t-banan.