1 december 2023
torsdag, 01 september 2016 11:41

Stort avslut för Niam då Fund IV säljer Heron City

Skrivet av 
alt
Heron City, med 49.000 kvm handelsyta, i Kungens Kurva, Huddinge. Foto: Holger Ellgaard.

 

alt

Johan Bergman, vd Niam.

 

Niam Nordic Fund IV säljer nu sitt sista innehav som är Heron City, omfattande cirka 49.000 kvm, i Kungens Kurva, Huddinge. Köpare är ett bolag som ägs av Varma, Capman Nordic Real Estate Fund och Cavendo, som betalar 98 miljoner euro, cirka 936 Mkr.

 

Niam förvärvade Heron City i mars 2011 för drygt 800 Mkr. Säljare var brittiska Heron City International. Då Heron City, invigt år 2001, hade byggts kring felaktiga idéer, fick anläggningen stora vakanser och få besökare. Men Heron City har under Niams ägande utvecklats till en stark destination för shopping, mat och nöje i Stockholm. Antalet besökare uppgår till över 7 miljoner per år, en ökning med över 30 procent sedan förvärvet och butiksförsäljningen överstiger 1,2 Mdr kr/år. Niam har också introducerat nya varumärken bland Heron Citys hyresgäster samt omförhandlat och förlängt flera strategiskt viktiga hyresavtal.

 

Försäljningen av Heron City innebär ett starkt avslut för Niam IV eftersom fonden levererat en avkastning som placerar fonden bland de 5 procent högst rankade fonderna i världen, enligt Cambridge Associates benchmark.

 

Niam IV stängdes år 2008 med ett totalt eget kapital om cirka 6,5 Mdr kr. Fram till år 2011 förvärvade Niam IV närmare 80 kontors- och handelsfastigheter, framförallt i Sverige och Norge, för drygt 20 Mdr kr. Niam har för fondens räkning genomfört några av de största transaktionerna på den nordiska marknaden genom förvärvet av 40 kontorsfastigheter i Sverige från AP Fastigheter under år 2008 samt genom förvärvet av Sektor Eiendomsutvikling år 2010 i Norge.

 

Niam förlängde och omförhandlade ungefär 60 procent av det totala hyresvärdet i kontorsfastighetsportföljen från AP Fastigheter. De främsta förnyade hyresavtalen, omfattar cirka 100.000 kvm, där Niam höjde hyrorna och förlängde avtalstiden till i genomsnitt 8 år. Niam skapade dessutom 50.000 kvm byggrätter för bostäder. Samtliga fastigheter har blivit sålda genom 28 affärer till 22 olika köpare.

 

Sektor Eiendomsutvikling är en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. Niam förvärvade även Linderud Center som ett strategiskt komplement till bolaget. Projektutveckling adderade 15.000 kvm säljyta till portföljen och bygglov erhölls för ytterligare 6.000 kvm. Driftnettot ökades med 7 procent per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling.

 

Johan Bergman, vd på Niam säger:

– Den marknadsledande avkastning för Niam Nordic Fund IV har ytterligare stärkt Niams position som den obestridda ledande fastighetsfondsförvaltaren i norra Europa. Niams noggranna urvalsprocess vid förvärv och aktiva förvaltningsstrategi skapar mervärde i varje investering och en attraktiv riskjusterad avkastning för våra kunder. Jag känner mig trygg i att Niams organisation kommer fortsätta leverera på högsta nivå i våra fonder som för närvarande är i förvaltning och under uppbyggnad med en samlad kapacitet om 40 Mdr kr i fastighetsvärde.