4 juni 2023
fredag, 02 september 2016 10:50

Stendörren köper i Sollentuna

Skrivet av 
alt

Fredrik Brodin, vd Stendörren.


Stendörren har i en bolagsaffär med en privat säljare köpt fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för ett överenskommet fastighetsvärde om 26 Mkr. Aktielikviden uppgår till 24 Mkr och tillträde är planerat till den 23 september.
    

– Traversen 15 är en fullt uthyrd industrifastighet där vi och Sollentuna kommun ser möjligheten att på sikt ändra detaljplanen till bostadsändamål. För Stendörren har ett aktivt arbete med detaljplaner blivit ett en naturlig del av verksamheten.  I det växande Storstockholm ser vi allt oftare hur industriområden får ändrad användning och högre exploateringsgrad, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.