4 juni 2023
fredag, 02 september 2016 16:06

Slussgården köper Hantverkshuset för 329 Mkr

Skrivet av 
alt
Sandbacken Mindre 38, Hantverkarhuset på Renstiernas gata, har sålts. Det aktuella planförslaget för Sandbacken Mindre 38 och 39, i korsningen mellan Tjärhovsgatan och Renstiernas gata på Södermalm, innebär en möjlighet till sammanlagt 120-150 nya lägenheter inom planområdet.

 

Slussgården växer ytterligare på Södermalm genom att förvärva fastigheten Sandbacken mindre 38 på Renstiernas gata 12 av Brf Söders Hantverkshus med tillträde 1 september 2016. Fastigheten kallas även allmänt Hantverkshuset och lokalytan uppgår till cirka 6.900 kvm. Fastigheten består av kommersiella lokaler och inrymmer huvudsakligen kontorsytor, men även butiksyta och hantverkslokaler. I och med förvärvet blir medlemmarna hyresgäster till Slussgården. Brf Söders Hantverkshus säljer till Slussgården för 329 Mkr.

 

Fastigheten uppfördes i början på 1950-talet av Stockholms stadshantverksförening. Bland annat har Carl Malmstens Verkstadsskola haft lokaler i fastigheten och fortfarande verkar några hyresgäster inom hantverksindustrin. Bland de 20 hyresgästerna finns flera arkitektkontor och konditoriet Chokladfabriken.

 

Tillsammans med grannfastigheten Sandbacken mindre 39, som Slussgården förvärvade den 1 juni 2016, pågår ett planärende för att utveckla kvarteret med en tillbyggnad om sex våningar samt en påbyggnad på befintliga fastigheter, totalt cirka 4.000 kvm

 

– Slussgården växer igen på Södermalm och i närområdet av Slussen med ytterligare en fastighet. Därmed förstärker vi vår närvaro ytterligare i den del av Södermalm som kommer få en mycket intressant hyresmarknad i och med Slussens omdaning och tunnelbanans utbredning, säger Jari Lalli, vd Slussgården. 

 

Slussgården är den största kommersiella fastighetsägaren i Slussenområdet på Södermalm med sex fastigheter innehållande i huvudsak kontor och handel samt ytterligare två fastigheter i Slussens närområde. Till beståndet hör kv. Lammet 17 i Stockholms city samt Högberga Gård på Lidingö. Slussgården erbjuder också en mängd anpassade och kostnadseffektiva FM-tjänster till sina hyresgäster. Fastighetsbolagen inom Slussgården är helägda dotterbolag till SKL Fastigheter och Service AB.