18 april 2021
tisdag, 13 september 2016 13:20

JM ska bygga i Hässelby strand

Skrivet av 
alt
Totalt planerar JM år 2018 att bygga 170 lägenheter i Hässelby strand, varav den hälften ska vara bostadsrätter medan den andra hälften ska vara hyresrätter.

 

JM föreslås få en markanvisning i Hässelby strand av Exploateringskontoret i Stockholm. Byggbolaget har lämnat in en ansökan om markanvisning för cirka 170 lägenheter inom del av fastigheten Grimsta 1:2, belägen på Aprikosgatan vid Hässelby strand.  Hälften av lägenheterna föreslås bli bostadsrätter och hälften med hyresrätter.

 

Exploateringen kräver en ny detaljplan, vars innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.

 

Exploateringskontoret anser att projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott av bostäder i stadsdelen, beläget i ett bra kommunikationsläge, samtidigt som projektet kan öka både trivseln och säkerheten i området.

 

Byggstart är planerad till år 2018 och första inflyttning bedöms till år 2019.

 

JM är byggherre och arkitekter är Ettelva.