1 april 2023
fredag, 16 september 2016 11:51

SPG köper råmark i Tumba

Skrivet av 
alt

SPG planerar utveckla cirka 500 bostäder i Kassmyra, Tumba.


SPG har ingått avtal om ytterligare ett projekt som i området Kassmyra i Tumba, Botkyrka kommun och omfattar en yta om totalt 110.000 kvm. Detaljplaneprocess pågår om en första etapp omfattande cirka 45.000 kvm BTA avsedd för flerfamiljshus samt förskola. En blandad bebyggelse av både hyresrätter och bostadsrätter kommer att uppföras och utgöra ett helt nytt bostadsområde i Tumba. Vid färdigställande av första etappen kommer området omfatta cirka 500 bostäder.
    

Det nya området förväntas vara klart årsskiftet 2019/2020 och parallellt kommer ytterligare planprocess att drivas för en andra etapp som vid färdigställande kommer omfatta ytterligare 1.500 bostäder.
    

– Vi är väldigt glada över att ha förvärvat ett stort område i Stockholmsregionen som ger oss möjlighet att över flera år fortsätta att uppföra kvalitativa och attraktiva bostäder, säger Christian Olofsson, partner och Head of Investment & Asset Management för SPG.
    

SPG har idag drygt 2.000 hyresrätter och bostadsrätter under projektering och produktion i Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Karlstad, Örebro, Nykvarn och Malmö. Målsättningen är att fortsätta investera i nya bostadsprojekt och växa ytterligare i segmentet.
    

Sedan starten 2004 har SPG genomfört transaktioner för drygt 50 Mdr kr och bolagets förvaltnings- och utvecklingsportfölj värderas idag till cirka 10 Mdr kr.