25 april 2024
fredag, 23 september 2016 10:18

Claeson blir Stockholms nya byggeneral

Skrivet av 
alt

                                                                                                 
Jonas Claeson (bilden) blir ny så kallad byggeneral för Stockholms stad. Han tillträder sin nya tjänst som stadsutvecklingsstrateg på stadsledningskontoret den 1 oktober och efterträder Torleif Falk som blir stadens nya stadsarkitekt.
    

Jonas Claeson är utbildad planeringsarkitekt med ett stort intresse för hållbar stadsutveckling. Han kommer närmast från stadsbyggnadskontoret där han de senaste åren har varit enhetschef på planavdelningen. Han har även haft ett övergripande ansvar vid planering och miljöprofilarbetet för Norra Djurgårdsstaden och även arbetat med att utveckla planprocessen.
    

– Vi är mycket glada över att Jonas kommer till oss på stadsledningskontoret. Hans stora kunskap och breda erfarenheter kommer att vara värdefulla i arbetet med att nå målet om 40.000 bostäder och samtidigt skapa hållbara stadsmiljöer för alla stockholmare, säger stadsdirektör Ingela Lindh.
    

Claesons uppdrag kommer att fokusera på uppföljning av bostadsmålen och samordning av stadens arbete precis som tidigare. Han kommer också att arbeta med olika utvecklingsprojekt för att säkerställa att planeringen sker med ett helhetsperspektiv, exempelvis när det gäller skol- och förskoleplanering eller de offentliga miljöerna.