19 maj 2024
torsdag, 13 oktober 2016 14:29

Aros och Profi utvecklar stort i Danderyd

Skrivet av 
alt

Vy över några av de bostäder som Aros och Profis ska uppföra i Östra Mörbylund i Danderyd.


Aros Bostadsutveckling och Profi Fastigheter har avtalat om att samarbeta avseende utvecklingen av cirka 400 lägenheter i Danderyds största bostadsutvecklingsprojekt. Målsättningen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i bästa kommunikationsläge i Östra Mörbylund, strax söder om Danderyds sjukhus.
    

Profi initierade 2011 ett utvecklingsförslag för bolagets fastigheter Sjukhuset 9 & 10 samt kommunens fastighet Sjukhuset 4 i Östra Mörbylund. Tillsammans med Danderyds kommun har Profi arbetat med en ny detaljplan för området i syfte att skapa ett attraktivt och hållbart bostadsutvecklingsprojekt. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32.400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning under sommaren 2016. Byggstart av första etappen beräknas kunna ske under nästa år.
    

– Tillsammans med kommunen har vårt gemensamma mål varit att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde med goda kvalitéer. Det känns extra tillfredsställande att projektet inte tar några gröna ytor i anspråk och ändå tillför så många nya bostäder till kommunen, säger Thomas Sipos, vd Profi.
    

– Läget är mycket lämpligt för bostadsutveckling, med mycket goda kommunikationer samt närhet till både Stockholms innerstad, service, handel och grönområden, säger Samir Taha, vd/partner på Aros Bostadsutveckling.
    

– Utvecklingen av Östra Mörbylund innebär ett viktigt och välkommet tillskott av bostäder i Danderyds kommun. Särskilt glad är jag åt det stora inslaget av lägenheter för unga vuxna. Projektet kommer dessutom att ge dem som redan idag bor i området bättre boendemiljö, genom att den nya bebyggelsen skärmar av bullret från E18, säger Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.