19 maj 2024
måndag, 17 oktober 2016 14:23

Skanska investerar 340 Mkr i Juvelen

Skrivet av 
alt

Kontorshuset Juvelen i Uppsala beräknas stå färdigt i slutet av 2018. Bild: Utopia arkitekter


Skanska investerar 340 Mkr i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Bygguppdraget tillfaller Skanska Sverige. Kontorshuset på sju våningar intill Uppsala station är utvecklat av Skanska i samarbete med Utopia arkitekter och omfattar totalt 11.550 kvm brutto (BTA). Byggstart sker omgående och avsikten är att kontorshuset ska vara färdigställt före utgången av 2018. Utöver kontorslokaler kommer bottenplanet att innehålla restaurang och kommersiella lokaler.
    

Juvelen var Skanskas och Utopias vinnande förslag i Uppsala kommuns markanvisningstävling som utlystes 2013 med målet att skapa ett kontorshus som ska bli ett landmärke i staden. Byggnaden som är trekantig sticker ut genom sin särpräglade arkitektoniska utformning. Projektet kommer också att utmärkas genom sin höga ambition inom hållbarhet.
    

Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Den utrustas med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Elproduktionen levereras till stor del av integrerade solceller.