19 maj 2024
onsdag, 19 oktober 2016 14:01

Ny strid om tomthyrorna i Stockholms stad

Skrivet av 
alt
Idag är det politisk strid om höjda tomthyror i Rådsalen i Stockholms stadshus.

 

Bostadspolitik är krångligt. Och ibland kan förslag bli särdeles kontraproduktiva som i fallet med om det förslag som den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms har lagt om höjda tomthyror. Detsamma kan sägas om de ständigt stigande priserna på den mark som Stockholm stad begär vid försäljning, med nya prisrekord om 37.000 kr/kvm för mark i Södra Värtahamnen och Norra Djurgårdsstaden. Dessa prisnivåer rimmar illa med att den S-ledda alliansen i Stockholms vill att minst 50 procent av all nyproduktion på mark som staden äger ska vara hyresrätter. Det innebär att det är närmast omöjligt att få ihop kalkylerna för nyproduktion av hyresrätter i dessa områden.

 

Idag den 19 oktober har den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad lagt fram ett nytt förslag till höjda tomthyror i Stockholm. Det tidigare förslaget fick massiv kritik från nästan alla remissinstanser. Nu är stadens största parti, moderaterna, tveksamma till om det nya beslutet kommer att hålla vid en laglighetsprövning, eftersom ärendet inte är berett på ett korrekt sätt. Moderaterna anser att förslaget innebär ett dråpslag mot tusentals hushåll och kommer att kräva en återremittering i kommunfullmäktige.

 

– Socialdemokraterna har hanterat hela processen på ett väldigt märkligt sätt. Oberoende av kritiken i sak så kommer vi inte ifrån att det nuvarande förslaget inte har beretts korrekt. Det är för oss en självklarhet att de som berörs av förslaget ska ges tillfälle att yttra sig över det beslut som kommunfullmäktige föreslås fatta. När ärendet kommer till kommunfullmäktige kommer vi att kräva att det återremitteras för en ny remissrunda, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

– Samtidigt som vi ser att hyresnivåerna för nyproduktion fortsätter att gå upp lägger Socialdemokraterna fram förslag om att chockhöja tomthyran i Stockholms stad. Det kommer att leda till att hyrorna drivs upp ännu mer. Effekten slår igenom direkt på de nya hyresrätter som byggs, och innebär en kostnadsökning på 1.000 kronor per månad för tre rum och kök på 77 kvadratmeter, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

– På en redan ansträngd bostadsmarknad har Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslagit att chockhöja tomthyrorna, vilket kan kosta enskilda villaägare uppemot 18.000 kronor per år. Tillsammans med de skattehöjningar som Socialdemokraterna redan genomfört innebär detta ännu ett dråpslag mot stockholmarnas privatekonomi, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten förslag till höjd tomthyra

1. 55.000 hushåll bor i flerfamiljshus eller villor som står på mark som ägs av Stockholms stad, men som hyrs ut av staden. Socialdemokraterna beslutade den 14 april om en kraftig höjning av hyran, som kallas tomträttsavgäld.

2. Den föreslagna höjningen av tomthyran skulle slå hårt mot många hushåll. En normalstor trerummare får 1.000 kronor högre hyra i månaden, totalt 12.000 kronor per år. För större lägenheter och villor kan det handla om uppemot 18.000 kronor per år.

3. Att marken blir dyrare innebär också att fastighetens värde sjunker. Enligt fastighetsexperter kan en trerummare drabbas av en värdeminskning på över en halv miljon kronor.

4. Högre tomthyra påverkar nyproduktionen av bostäder. Uppskattningar visar att byggandet av nya hyresrätter kan minska med 13 procent som följd av Socialdemokraternas förslag.

5. Högre tomthyra påverkar också befintliga hyresrätter. För hyreshus med låga hyror men höga underhållskostnader kan höjd tomthyra göra det mer lönsamt att ombilda till bostadsrätt.

 

I en slutlig kommentar kan sägas att höjda tomthyror i framförallt ytterstaden innebär att hyresrätter i innerstaden gynnas, där kommunala fastighetsbolag och privata värdar äger hyresfastigheter som inte omfattas av tomträttsavgäld. Så i detta avseende gynnas de rikaste hyresgästerna, vilket förmodligen inte är avsikten med en socialdemokratisk politik i Stockholm. TM