19 maj 2024
torsdag, 20 oktober 2016 16:49

Tech and Health invigs i Huddinge

Skrivet av 
alt

Nyinvigda Technology and Health i Huddinge är en del i Hemsös och Sveanors gemensamma satsning på Life Science-fastigheter.

 

Igår invigdes den första etappen av det nya utbildnings- och forskningscentret Technology and Health i Huddinge. Nybygget är en del av Hemsös pågående Life Science-satsning och den första etappen av projektet består av byggnaden Technology and Health och omfattar 17.000 kvm.

 

– Detta är den första färdigställda byggnaden i Hemsös och SveaNors gemensamma satsning på Life Science-fastigheter. Investeringen bidrar till Sveriges infrastruktur för utbildning och forskning, säger Per Berggren, vd för Hemsö.

 

Projektets andra etapp omfattar byggnaden Neo, som uppförs gemensamt av Hemsö och Sveanor och kommer att ha Karolinska institutet som hyresgäst.

 

I byggnaden Technology and Health samlokaliseras KTH:s Skola för Teknik och Hälsa och Röda Korsets Högskola samt även verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Målsättningen är att stärka samverkan mellan verksamheterna och därmed uppnå synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning.

 

– Samlokaliseringen blir avgörande för både grundutbildning och forskning samt för utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens vård och omsorg. Technology and Health-huset ska vara ett unikt nav inom medicinsk teknik för forskning, utbildning och samverkan, säger Hans Hebert, skolchef på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.