19 maj 2024
torsdag, 27 oktober 2016 11:01

Vitartes byggstartar i Hagastaden

Skrivet av 
alt

Vitartes projekt i Hagastaden består av två fastigheter; Patienten och Princeton. Sedan tidigare har Vitartes, som är Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag, fått hyresavtalet för nya S:t Eriks Ögonsjukhus och konceptet Eye Center of Excellence, vilket kommer inrymmas i Patienten. Inflyttning beräknas för Patienten till i slutet av 2019 eller början av 2020 och för Princeton till hösten 2020.


I Hagastaden, Stockholm, inleds nu byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, bestående av två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv. En stor del av detta är utvecklandet av ett Eye Center of Excellence där S:t Eriks Ögonsjukhus etablerar sig tillsammans med akademi och näringsliv för att skapa världsledande ögonsjukvård.
    

Under onsdagen firades starten av byggnationen med tal och en ceremoniell sprängning. Medverkade på scen gjorde Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd Stockholms läns landsting, Inger Andersson, styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus, Anders Boman, vd S:t Eriks Ögonsjukhus samt Steinar Stokke, vd Vitartes, som är Hemsös och SveaNorss gemensamt ägda projektutvecklingsbolag.
    

Scandinavian Life Science uppförs i det framväxande life science-klustret i Hagastaden, mindre än 200 meter från huvudentrén till Nya Karolinska Solna. Kärnan i projektets koncept är miljöer där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar.
    

– Idén för Scandinavian Life Science är utveckling av ett projekt som ger hög grad av integration och som skapar synergier och mervärden för alla inblandade. Vi eftersträvar en produktiv mix av hyresgäster där alla har en ambition att dela kunskap och erfarenheter och samverka, säger Steinar Stokke.