25 april 2024
fredag, 28 oktober 2016 19:18

Sex nya medarbetare till Catella

Skrivet av 
alt

                                                                                                                            

Från vänster syns sex nya medarbetare på Catella: Elin Ericson, Max Doherty, Dan Taranets, Gustaf Knall, Sophia Ångström och Marcus Lotzman.

 

Catella förstärker den svenska fastighetsrådgivningen med sex nya analytiker till kontoren i Stockholm och Göteborg för att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning.

 

– Den underliggande marknaden för fastighetstransaktioner är fortsatt stark. Även om konjunkturen försvagas kommer fastigheter i relation till andra tillgångsslag vara mycket attraktiva. En investering i fastigheter kombinerar möjligheten till attraktiv avkastning med ett inflationsskydd, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

Till Stockholmskontoret har rekryterats Elin Ericson, nyexaminerad fastighetsekonom, Max Doherty, närmast från Swedbank, och Dan Taranets från Capman. Vidare har Gustaf Knall internrekryterats till Corporate Finance-teamet och i november välkomnar Catella även Sophia Ångström från Credit Agricole till Stockholmsteamet. Slutligen har teamet i Göteborg förstärkts med Marcus Lotzman, nyutexaminerad civilekonom.

 

– Vi ser många initiativ relaterade till kapitalmarknaden och intresset från internationella investerare är fortsatt stort både i Sverige och runt om i Norden. Flera institutioner önskar dessutom öka sin fastighetsexponering. För att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning förstärker vi vårt Corporate Finance-team med ett antal nya medarbetare i affärsdrivande roller. I och med dessa rekryteringar består vårt svenska team av närmare 40 personer, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet.