2 oktober 2023
tisdag, 15 november 2016 12:56

Kungsleden anställer Sophie Löfving

Skrivet av 
alt

                                                                                                                              
Kungsleden fortsätter att hålla hög takt inom fastighetsutveckling och förstärker sin projektorganisation genom att rekrytera Sophie Löfving (bilden) som projektchef. Hon kommer närmast från Savills där hon har haft rollen som projektchef med fokus på kommersiella fastigheter. Tidigare har hon haft olika roller inom bland annat projektutveckling på Lindex, Grontmij och Newsec Asset Management.
    

Sophie Löfving börjar på Kungsleden i slutet av januari 2017 och ska framför allt att fokusera på de senare skedena i fastighetsutvecklingsprocessen, det vill säga projektutveckling och genomförande.
    

Rekryteringen är ett led i Kungsledens fortsatta fokus på att förädla portföljen genom utvecklingsprojekt i form av om- och tillbyggnader, förändring av användningsområden i befintliga fastigheter samt utnyttjandet av byggrätter. Fastighetsutvecklingsavdelningen ska ha en rullande projektvolym på cirka 1,0–1,2 Mdr kr, varav 826 Mkr redan är beslutade projekt.