27 mars 2023
måndag, 19 december 2016 18:03

Sandgärde i ny roll på Vasakronan

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                            

Martin Sandgärde (bilden) har utsetts till chef för handel inom Vasakronan i Stockholm. Han är idag fastighetschef och tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet. I sin nya roll kommer Sandgärde att ingå i ledningsgruppen för region Stockholm.

 

Med totalt 770 butiker motsvarande 315.000 kvadratmeter handelsyta är Vasakronan störst i landet på cityhandel. I Stockholm är motsvarande siffror 260 butiker och 116.000 kvm handelsyta. Inom ramen för dessa ryms bland andra Galleria Skrapan och gatustråk som Drottninggatan, Sergelgatan, Birger Jarlsgatan/Stureplan och Hamngatan/Regeringsgatan.

 

– Cityhandel är en betydande del av Vasakronans affär med potential att utvecklas ytterligare. Därför inrättar vi nu en ny roll, chef handel i Stockholm, som kommer att axlas av Martin. Han har en bakgrund som lämpar sig väl för uppgiften att vidareutveckla cityhandeln i Stockholm, säger Ronald Bäckrud, chef region Stockholm.