1 april 2023
torsdag, 22 december 2016 16:34

Wallenstam stärker projektorganisationen

Skrivet av 
alt

Åsa Hedlund, Ida Niklasson, Ruby Resman, Malin Kernby och Annica Modin.

 

Wallenstam växer och har tusentals nya hyresrätter på gång i kommande byggprojekt. I region Stockholm/Uppsala har organisationen förstärkts med en rad nya tjänster för att fokusera ytterligare på kommande och pågående stadutvecklingsprojekt.

 

– Vi har gått från att bygga enskilda hus och kvarter till att idag utveckla hela områden och stadsdelar med stort fokus på livet mellan husen. Det gör att vi också har förstärkt vår organisation med nya kompetenser och ansvarsområden, säger Mathias Aronsson, vice vd.

 

Nyligen utsågs Åsa Hedlund till chef för affärsområde projekt, som ansvarar för Wallenstams samtliga nyproduktionsprojekt i Stockholm och Uppsala genom hela processen från detaljplanearbete till inflyttning. Hedlund har arbetat sju år på Wallenstam.

 

Vidare är Ida Niklasson och Ruby Resman nya avdelningschefer inom affärsområde projekt. Niklasson har arbetat på Wallenstam i drygt två år, och har tidigare erfarenhet från Ebab, JM och KF Fastigheter. Resman har arbetat på Wallenstam sedan 2013 och tidigare arbetat inom Ebab, Einar Mattsson och Skanska International.

 

Från och med årsskiftet är Malin Kernby chef för affärsområde Kommersiella lokaler samt Mark och Exploatering. Hon har arbetat inom bolaget i tio år i olika roller och har under senare tid ansvarat för exploateringsfrågor i Stockholm och Uppsala i sin roll som Mark- och exploateringschef.  

 

Slutligen har Annica Modin utsetts till stadsutvecklingsstrateg samt tillförordnad bostadsrättschef. Hon har arbetat på Wallenstam sedan 2010 som marknadskoordinator och konceptutvecklare och får i sin nya roll ansvarar för utvecklingsplaner och visioner i stadutvecklingsprojekt utifrån framtidens boendetrender.