2 april 2023
torsdag, 29 december 2016 22:36

Framgångsrikt byggår i Uppsala

Skrivet av 
alt

Cirka 4.000 bygglov har beviljats i Uppsala under 2016.

 

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala och besluten fattas i snabb takt. Fram till den 23 december har kommunen beviljat bygglov för 3.927 bostäder under 2016. En klar majoritet, 94 procent, av alla bygglovsbeslut fattas inom 10 veckor, vilket är 8 procentenheter bättre är 2015.

 

– Det är fantastiskt bra siffror. Vi ligger 900 bostäder över vår målsättning om 3.000 bostäder per år och då återstår ändå några dagar till årsskiftet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

 

Liksom i många andra kommuner råder bostadsbrist i Uppsala, men under de senaste åren har bostadsbyggandet kommit i gång på allvar.

 

För att möta de stora behoven och viljan att bygga i Uppsala har kommunens bygglovsenhet genomfört en rad förändringar. Bland annat har enheten, tack vare förändrade taxor, kunnat nyanställa ytterligare 25 personer. Dessutom har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om att delegera vissa beslut till bygglovsenheten.       

 

Det innebär att den som ansökt om bygglov inte alltid behöver vänta på beslut i plan- och byggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden.

 

I år har bygglovsenheten, med tre dagar kvar på arbetsåret, beviljat 2.350 bygglov, vilket är 650 fler än 2015, och den genomsnittliga handläggningstiden per ärende har minskat från 5,1 veckor 2015 till 3,2 veckor.

 

Beredskapen för en fortsatt hög byggtakt 2017 är god. Antalet bostäder i antagna detaljplaner 2016 var 2.420 vilket gör att planreserven – bostäder som kan byggas om någon byggherre vill det – nu uppgår till cirka 9.000 bostäder eller motsvarande 3 års byggtakt om målet på 3.000 bostäder per år ska hållas.