27 mars 2023
torsdag, 29 december 2016 22:48

Tobin Properties köper i Marievik av Aberdeen

Skrivet av 
alt

Aberdeen har sedan flera år tillbaka tagit fram förslag för fastigheterna Marievik 22 och 29  som ska ersätta befintliga byggnader med bostadskvarter och garage.

 

Tobin Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29 vid Liljeholmskajen i Stockholm. Säljare är Aberdeen Property Investors AB. Tobin Properties avser att uppföra cirka 250 lägenheter när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen förväntas antas tidigast under andra halvåret 2017. Köpeskillingen uppgår till 260 Mkr.

 

Marievik 22 och 29 är belägna vid Liljeholmskajen och erbjuder ett bra kommunikationsläge med tunnelbana, tvärbana och busstation i närheten. Idag innehåller fastigheterna framför allt skol-, garage- och kontorsverksamhet.

 

– Marievik och Liljeholmskajen är ett intressant och attraktivt område. De senaste åren har området utvecklats snabbt och växer nu succesivt samman med staden till en ny stadsdel med en profil som stämmer överens med det Tobin står för, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

 

Han fortsätter:
– Genom detta förvärv som omfattar byggrätter om över 20.000 kvm kan vi bidra till att sätta en tydlig prägel på stadsdelen.

 

Aberdeen har sedan flera år tillbaka tagit fram förslag för fastigheterna Marievik 22, 27, 29 och 30 som ska ersätta befintliga byggnader med bostadskvarter och garage.