2 april 2023
måndag, 09 januari 2017 12:26

KFF planerar bostäder i Kungens kurva

Skrivet av 
alt

Visionsbild för bostäder i Kungens kurva.


KF Fastigheter (KFF) har undertecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun – ett avtal som går ut på att att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder. En tidig bedömning är att det kan byggas cirka 4.200 lägenheter med kompletterande service i området, som gränsar mot bland annat Ikea, Gömmarens naturreservat och Heron City. Den 13 februari fattar kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslut om intentionsavtalet för den nya stadsdelen vilket även innebär startskottet för planprogrammet.
    

– Det känns både viktigt och spännande att få var delaktig i att utveckla södra delen av Stockholmsregionen med bostäder åt 10.000 personer i en tid då bostadsbristen breder ut sig. Vår fastighet i Kungens kurva har mycket goda förutsättningar för att utvecklas till en levande och dynamisk stadsdel. Här finns närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur, säger Helena Liljedahl, vd KF Fastigheter.
    

En viktig utgångspunkt för projektet är att det nya bostadsområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, LSS-boende, kommunikationer med mera. I närområdet finns även god tillgång till både handel, kultur och grönområden.
    

– Bostäder i Kungens kurva är något vi verkat för länge. Vi ser det som ett viktigt och spännande projekt som bidrar till att utveckla stadskvaliteter i området som idag är Skandinaviens största handelsplats. Huddinge drar ett tungt lass för bostadsbyggandet i regionen. För att klara utvecklingen i Kungens kurva, Flemingsberg och andra expansiva delar i kommunen är det nödvändigt att Spårväg syd snarast möjligt kommer på plats, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.
    

Under 2017 kommer ett planprogram att utarbetas, därefter kommer exploateringsområdet, som är på totalt 155.000 kvm mark, att delas upp i olika etapper och arbetet med detaljplanerna påbörjas. Inflyttning i den första etappen beräknas att ske 2021.