25 april 2024
tisdag, 10 januari 2017 16:53

NCC vinner markanvisning i Masmo

Skrivet av 
alt
NCC ska bygga 130 bostäder, ny matbutik och förskola i Solhagaparken, Masmo, Huddinge.

 

alt

Masmo med tunnelbana ligger nära kommungränsen mellan Stockholm och Huddinge.

 

Huddinge kommun utlyste under hösten en markanvisningstävling för bostäder vid Solhagaparken i Masmo. Förutsättningen var att exploatören ska genomföra projektet i enlighet med den färdiga detaljplanen. Högst anbud lades av NCC Sverige AB och på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari väntas beslut tas om avtal för markanvisningen samtidigt som detaljplanen antas.

 

– Detta innebär att det kan byggas cirka 130 nya bostäder, en ny matbutik och att förskolan kan få permanent bygglov och byggas ut. Dessutom ger det kommunen en intäkt på dryga 70 Mkr att investera i nya skolor, förskolor och annan viktig kommunal service, säger Malin Danielsson (L).

 

Totalt kom 11 anbud in och det högsta anbudet (cirka 80,4 Mkr) som lades av NCC Sverige AB vann.

 

– Det känns bra att projekt nu blir av. Det behövs fler bostäder i Masmo och att det nu blir bostadsrätter gör att vi får en bättre blandning av upplåtelseformer i området, avslutar Malin Danielsson.