1 april 2023
torsdag, 12 januari 2017 16:06

SSSB får bygga ut vid Lidingövägen

Skrivet av 
alt

Befintliga studentbostäder vid Väbeln 3.


Regeringen har återkallat Länsstyrelsens beslut om upphävandet om detaljplanen för Väbeln 3 i Stockholm. Detta innebär att Stockholms stads detaljplan står fast om en utbyggnad med 400 studentbostäder av Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB:s) befintliga fastighet längs Lidingövägen.
    

– Detta är helt fantastiskt! Vi gläds verkligen med detta beslut och ser fram emot att ge plats till ytterligare 400 studenter till den växande kunskapsregionen Stockholm, säger Ingrid Gyllfors, vd Stiftelsen Stockholms studentbostäder.
    

– Det har varit en lång process som vi arbetat med tillsammans med Stockholms stad och som nu går i mål. Vilken härlig start på 2017 – året då vi dessutom kommer att färdigställa ytterligare bostäder i Solna och påbörja utbyggnaden av Campus Lappis, vid Lappkärrsberget, säger Mattias Carrass, projekt- och utvecklingsansvarig SSSB.
    

Det var den 18 juni 2015 som Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen genom att hänvisa till att exploateringen i området skulle ha en negativ påverkan på riksintresset Nationalstadsparken. Regeringen anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt kunnat visa att detaljplanen skulle orsaka detta och att planen ska upphävas. Detaljplanens syfte, att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus, kan anses ligga i linje med intentionerna för Nationalstadsparken. Länsstyrelsens beslut ogillas därmed och kommunens beslut att anta detaljplanen står fast.