1 april 2023
måndag, 30 januari 2017 16:41

Skanska bygger sjukhus för 670 Mkr i Finland

Skrivet av 
alt

Skanska får sjukhusuppdrag i Kajana i norra Finland.

 

Skanska har tecknat avtal med Social- och hälsovårdsnämnden för landskapet Kajanalands samkommun för byggnation av det nya centralsjukhuset i Kajaani, beläget cirka 18 mil sydost om Uleåborg, Finland. Design och byggnation av sjukhuset sker inom ett allians-kontrakt. Utöver beställaren ingår Skanska, Caverion och Sweco i alliansen. Kontraktet är totalt värt 153 MEUR, varav Skanskas andel utgör 69 MEUR, cirka 670 Mkr. Byggarbetet inleds i februari och projektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021.

 

Projektet omfattar cirka 46.000 kvm brutto, varav cirka 5 procent avser grundläggande renovering. Byggnationen är indelad i tre faser, varav den första omfattar byggandet av merparten av den nya sjukhusbyggnaden. Den andra fasen innefattar renovering av befintlig akutmottagning och tredje fasen att riva utrangerade sektioner och slutföra arbeten utomhus. Byggandet genomförs på så vis att befintligt sjukhus förblir i drift utan behov av tillfälliga lokaler.