19 maj 2024
onsdag, 01 mars 2017 17:58

Byggmästargruppen renoverar åt Svenska Bostäder

Skrivet av 
alt
Anrika kv. Kasernen ska totalrenoveras.

 

Byggmästargruppen har fått förtroendet att totalrenovera kv. Kasernen 1 i Stockholm åt Svenska Bostäder. Fastigheten, som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm, är uppförd under åren 1891-1894.

 

Kvartersnamnet beskriver att byggnaden uppfördes på mark som tidigare hyste Kungliga Andra Livgardets kaserner. Arkitekt var Carl Österman och byggnaden utformades i tidens historiserande tegelarkitektur med äkta material, dekorativa putsutsmyckningar, torn och gjutjärnsbalkonger. De ursprungligen stora lägenheterna planerades med rum i fil och högkvalitativ fast inredning i enlighet med den tidens mode.

 

Byggnaden är grönklassad och består av bostäder och lokaler som kommer att vara evakuerade under ombyggnadstiden. Totalrenoveringen ska utföras med beaktande av byggnadens kulturhistoriska värden och omfattar såväl utvändig som invändig renovering, markarbeten, installationsbyten och energiåtgärder.

 

– Med kv. Kasernen förstärker vi ytterligare vår profil som ”Byggmästare” och vår ombyggnadsavdelning som specialister på kvalificerade ombyggnader av gamla fastigheter, säger Magnus Fernström, affärsområdeschef på Byggmästargruppen.